I henhold til § 14 i Lover for Norges Bondelag innkalles det til årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag.

Saksliste:

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av referent og to til å skrive under protokollen

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Innkomne saker

7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

8. Valg

Innkomne saker til pkt. 6, må meldes til Kristin Syverstad senest 4 dager før årsmøtet. Sendes pr epost til akr-sy@online.no.

Etter årsmøtet blir det et engasjerende foredrag med Birger Svihus. Han er landbruks- og ernæringsforsker og professor ved NMBU. Han er en engasjerende foredragsholder og kjent fra media som en forkjemper for både produksjon og inntak av rødt kjøtt – også i et miljøperspektiv. Vi anbefaler å høre denne kunnskapsrike og entusiastiske foredragsholderen.

Påmelding innen 26. oktober Påmelding til Øyvind, tlf. 915 72 402, eller Kristin, tlf. 975 39 759, for å sikre nok pizza. Servering av pizza.

Vel møtt! STYRET