Nyheter

Medlemsinfo november

Vi ønsker velkommen til slaktedag, kurs i varme arbeider og etablererdag - i tillegg til informasjon om smått og stort for deg som medlem.

Bondepub og høstinformasjon

Bli med på bondepub 4. november, eller noe av det andre vi kan friste med denne høstinformasjonen.

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag 2022

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag avholdes på Bondestua mandag 31. oktober kl. 19.00. Her finner du innkalling med saksliste, og lenker til sakspapirene.

Ingen bønder - særdeles lite mat

I denne artikkelen finner du en oversikt, med invitasjoner, over arrangementer som Rakkestad og Degernes Bondelag arrangerer våren 2022. Vi har latt saken prydes av solsikker, etter å ha blitt oppfordret til å så solsikker i jordekanter i sympati med våre ukrainske kollegaer, og for å minne om sårbarheten med verdens matvareproduksjon, på årsmøtet i Østfold Bondelag 24. mars.

Lokalmatsamling 17. februar

Vi inviterer matgründere og -produsenter til å lære om hvordan man kan utnytte gårdens ressurser generelt, og innen lokalmatproduksjon spesielt. Velkommen til samling 2 av 4 i en ny, grønn møteserie: 17. februar kl. 19-21.00, Bondestua (Jernbanegt. 5).

Våre samarbeidspartnere