Vår produksjon av mat skjer der folk bor og lever. Det er ikke alltid like lett å få forståelse for at det i tillegg til selve matproduksjonen også følger med møkkalukt, traktordur, støv og støy. Men med god informasjon og dialog er det allikevel mulig å skape en forståelse for at bugnende åkre og produksjon av mat der folk bor, også innebærer noen ulemper. Vi har laget et sett med infoplakater og forslag til følgetekst til fri benyttelse.

SLIK GJØR DU

1) Bruk dette bildet og legg ved en personlig følgetekst. Vi har laget et eksempel her. Du kan lage din egen versjon av den personlige følgeteksten.

F.eks kan du si noe om at vi produserer mat i åpne produksjonslokaler enten det er åker, eng eller dyr på beite.

2) Post bildet og følgeteksten på siden din på Facebook osv

3) Bildene og tekstforslagene er til fri benyttelse, så spre gjerne dette til noen du tror vil ha nytte av det.

Du finner nedlastbare bilder med tekster i en egen boks.