Vår produksjon av mat skjer der folk bor og lever. Det er ikke alltid like lett å få forståelse for at det i tillegg til selve matproduksjonen også følger med møkkalukt, traktordur, støv og støy. Men med god informasjon og dialog er det allikevel mulig å skape en forståelse for at bugnende åkre og produksjon av mat der folk bor, også innebærer noen ulemper. Vi har laget et sett med infoplakater og forslag til følgetekst til fri benyttelse.

SLIK GJØR DU

1) Bruk dette bildet og legg ved en personlig følgetekst. Vi har laget et eksempel her. Du kan lage din egen versjon av den personlige følgeteksten.

"Ikke alle mener at dette er «Vårens vakreste eventyr», men i dagene framover vil jeg spre husdyrgjødsel/slam på jordene i nærheten av deg. Jeg håper at dette ikke vil plage deg, men at du kan tenke på at det om litt vil være grønt og fint... Et tips er å kanskje ikke henge ut klærne til lufting akkurat denne dagen. Med hilsen ....... "

I den personlige følgeteksten kan du forklare mer, feks om hvordan dette tar vare på gode ressurser, at gjødsel er nødvendig for at graset/kornet gror, gi næring, riktig tid, men vi tar hensyn, bearbeider gjødselen ned i jorda, at det er ulike ting vi sprer, verdier i gjødsel/slam, slamhauger osv.

2) Post bildet og følgeteksten på siden din på Facebook, på siden til velet i bygda, i postkassene til naboene osv.

3) Bildene og tekstforslagene er til fri benyttelse, så spre gjerne dette til noen du tror vil ha nytte av det.

Du finner nedlastbare bilder med teksten "Vårens vakreste eventyr" og "Sommerens vakreste eventyr" i en egen boks. Ønsker du å bruke sommerbildet, så vær oppmerksom på at forslaget til følgetekst ovenfor må tilpasses den rette årstiden.