Mal til en enkel beredskapsplakat for din gård

Denne malen finner du på KSL (Kvalitetssystem i landbruket) sine sider

Så enkelt kan det gjøres, og en slik plakat kan faktisk redde liv i en kritisk situasjon på gården din.

Lag ikke bare èn, men flere slik at du har telefonnummer og viktige opplysninger i nærheten enten hendelsene skjer i låven eller på kjøkkenet. Og heng gjerne på en godt synlig beskjed med andre telefonnummer det er kjekt å ha for hånden enten det er telefonnummeret til lokallagsleder, avløserlaget eller kommunen.

Møteserien Tryggere Sammen - benytt den gjerne på møter i lokallaget

Betydningen av frivillig innsats ved krisehendelser anerkjennes av myndighetene som et viktig supplement til den offentlige grunnberedskapen. Det pekes på at den norske dugnadsånden der naboer stiller opp for hverandre, gjør samfunnet vårt mer robust.

I store deler av landet er en bonde en av naboene. Flere hendelser har synliggjort hvordan innsats fra bonden og de særskilte ressursene som bonden sitter på har bidratt til å begrense konsekvensene av ulike krisehendelser for berørte lokalsamfunn. I andre tilfeller har vi sett at hendelser har rammet landbruket og godt samspill med nettverket rundt har spilt en viktig rolle.

Norges Bondelag har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å utvikle kunnskapsmateriell om krisehendelser og konsekvenser av disse. Materiellet på denne nettsiden skal brukes i samlinger i regi av Bondelagets lokallag for å øke kunnskap og bevissthet om risiko- og sårbarhetsbildet som lokalsamfunnet og landbruket står overfor.

Målet er å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

Se erfaringer fra andre lokallag