Nyheter

Til sosiale medier - #veiengårtversgjennomkornfabrikken

Her kan du laste ned et bilde som viser hvordan veiene går tvers gjennom våre produksjonslokaler som er åpen åker og eng. Bildet er til fri bruk på sosiale medier.

Til sosiale medier - #brød på hjul (hengere og bred redskap på vei)

Her kan du laste ned en illustrasjon for bred og tung last langs veien. Bildet er til fri bruk på sosiale medier. Du finner også et forslag til følgetekst som du kan bruke sammen med bildet.

Til sosiale medier - Gjødselspredning

Her kan du laste ned bilder som viser gjødsling på vår- og sommertid. Bildene er til fri bruk på sosiale medier. Du finner også et forslag til følgetekst du kan bruke sammen med bildene.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere