Nyheter

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Denne uken lanserer vi i Norges Bondelag en landsomfattende informasjonskampanje.

Beredskapsplan

Beredskap og håndtering av krisehendelser er et offentlig ansvar. Når krisehendelser oppstår er det likevel flere frivillige aktører som kan bidra med innsats og ressurser som begrenser skadevirkningene for samfunnet og berørte personer. Dere i lokallagene kan også ta en viktig rolle f.eks å motivere til å lage beredskapsplan på de enkelte bruk.

Våre samarbeidspartnere