Saker til årsmøtet må være leder i hende senest 21.10.2016

 

Dokumenter til årsmøte:

Innkalling

Forslag til arbeidsplan 2016/2017

Årsberetning for Skiptvet bondelag 2015/2016