Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag

Torsdag 27.oktober kl 18.30 på Tune Prestegård

  1. Åpning v/ leder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent og 2 til å underskrive protokollen
  5. Årsmelding
  6. Regnskap
  7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
  8. Innkomne saker
  9. Valg i henhold til vedtekter

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 24. oktober.

Det blir servert tapas med tilhørende drikke. På grunn av servering må vi ha påmelding til møtet. Hvis du ikke har fått meldt deg på eller ikke rekker å komme til møtestart er det bare å møte opp, men da kan vi ikke garantere servering.

Jon Stumberg fra Østfold bondelag deltar med orientering om aktuelle saker.

Kenneth Jensen forteller om restaureringen av prestegården.

Vel møtt!!

Hilsen styret.

Påmelding og innkomne saker til leder Ole-Kristian Bergerud på tlf/sms 918 45 004 eller mail ole@bergerud-gaard.no innen 24. oktober.