Hobøl Bondelag  har gleden av å invitere til årsmøte på Fossnes torsdag 28. september klokken 19.00. Det blir bevertning, møte med Thomas Riiser (leder i «fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold»), orienteringer fra landbrukskontoret og foredrag ved Else Villadsen («redusert jordarbeiding og fangvekster sett i lys av nye miljøkrav»). Alt dette etter de tradisjonelle årsmøtesakene.

 

Saksliste:

  1. Åpning ved leder.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av møteleder og sekretær
  4. Årsmelding v/ Martin Aanderaa 
  5. Regnskap v/ Sverre Håkon Dahler
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet under pkt. 6 skal være innkommet til leder Pål Haglerød senest 8 dager før årsmøtet.

Velkommen!

 

Hilsen Styret