Program for kvelden

Vi får besøk av Per Erik Tofteberg fra Østfold Bondelag.

Det blir videre en gjennomgang av de nye miljøkrava som kommer i 2023, og litt om andre saker som også er aktuelle og som det jobbes med.

Saksliste

  1. Åpning.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Valg av møteleder.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll.
  6. Årsmelding.
  7. Regnskap.
  8. Valg.
  9. Eventuelt.
  10. Orientering fra Østfold Bondelag.

Det vil selvfølgelig bli en smakelig bevertning. Håper å se mange av dere, for en sosial og trivelig kveld. Hjertelig velkommen til dere alle.

Hilsen Styret i Borge Bondelag.