Nyheter

Årsmøte i Borge Bondelag 2022

Velkommen til årsmøte tirsdag 1 november kl. 1900 på Bøndernes Hus i Borge.

Våre samarbeidspartnere