Temamøte integrert plantevern!

Torsdag
18
feb
Fossnes, Hobøl
19:00 - 22:00

Hobøl Bondelag inviterer til temamøte om integrert plantevern på Fossnes torsdag 18. februar kl. 1900. Inga Holt (Norsk Landbruksrådgivning Øst) og Kirsten Tørresen (forsker ved NIBIO) innleder på emnene: definisjoner, 8 prinsipper, regelverk, journalføring/dokumentasjon, VIPS, integrert plantevern i praksis (ulike sykdommer i korn).

Våre samarbeidspartnere