Påmelding skjer til: Arrangermentet er gratis, men det er begrensa med antall plasser. Påmelding og spørsmål rettes til Pål Sindre Svae på pal.sindre.svae@utmarksavdelingen.no eller mobil: 90 55 09 82.

Se vedlagt invitasjon for program og mer praktisk informasjon.