Styremøte Østfold Bondelag

Tirsdag
27
jan
Helhetsgården, Hobøl

Styret i Østfold Bondelag samles på Helhetsgården i Hobøl, til årets første møte. På agendaen står mange saker, organisatoriske og faglige. Valgnemnda skal foreta intervjurunde med alle styrets medlemmer, og lokale tillitsvalgte kommer til kveldsmat kl. 1830.

Våre samarbeidspartnere