Styremøte i Østfold Bondelag

Tirsdag
23
aug
Huggenes, Rygge

Møtet er på Huggenes, med sommeravslutning hos Berit Ullestad etterpå.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere