Agendaen for kvelden:  

Matservering fra kl. 1800.

Kl. 1830 Velkommen

Kl. 1840 Premiering av lokallag med positiv medlemsutvikling

  • Hvordan klare å verve enda flere medlemmer?

Kl. 1850 Jordbruksforhandlingene 2016

  • Presentasjon av trender og hovedspørsmålene Norges Bondelag ønsker svar på
  • Hva bør Østfold Bondelag spille inn i 2016?
  • Kampanjedagen
  • Nytt næringspolitisk program i Bondelaget.

Kl. 1945 Tillitsvalgt opplæring (gruppa deles i to: 1: leder/nestleder og 2: øvrige verv)

  • Hva går vervet mitt ut på? Gjelder spesielt leder, kasserer, sekretær og studieleder
  • Bruk av min side, for eksempel registrering av tillitsvalgte
  • Lokale årsmøter, herunder sette i gang lokal valgkomite til rett tid, årsmøteinnkalling og årsmøteprotokoll...

Kl: 2030 Kaffepause

Kl. 2100 Kjøkkenbordsregionene råder grunnen i 30 minutter

  • Innspill til jordbruksforhandlingene – plan for besvarelse
  • Hvordan jobbes det med plansaker? Husk å bruke mentorene…

Kl. 2130 Takk for i kveld, og vel hjem