Som prøveprodusent deltar du gratis og du får låne telt.

Kontaktperson Anita Natvik mob: 988 49 455, epost: anita@bondensmarked.no

Invitasjon

Prøvemarkeder:

16. september i Moss

17. august i Ås

14. oktober i Ås

2. desember i Ås