Planleggingsmøte / arbeidsmøte i Østfold Bondelag

Onsdag
28
mai
Bamsrudlåven, Eidsberg
00:00 - 11:02

Kontoret avholder sitt årlige arbeidsmøte hvor høsten og vinterens planer legges. Telefonen vil være stengt i tidsrommet 0830 til 1500. Henvendelser kan foretas på e-post eller avventes til fredag for videre svar.

Våre samarbeidspartnere