Møte vedr innspill til JBF 2016

Mandag
29
feb
Solhuset, Slitu

Hvert år inviteres samarbeidende organisasjoner i Østfoldlandbruket til å komme med innspill i forkant av Jordbruksforhandlingene. Mandag 29. februar 2016 avholdes årets møte på Solhuset, etter egen agenda utsendt til inviterte organisasjoner. Mottatte innspill vurderes av fylkesstyret i Østfold Bondelag, og tas eventuelt med videre i fylkeslagets innspill til JBF 2016. Våre lokallag er i disse dager aktive med å utforme sine innspill, med frist til fylkeslaget 15. februar 2016.

Våre samarbeidspartnere