Møte for svineprodusenter i regi av Norsvin og Bondelaget

Fredag
06
feb
Bamsrudlåven, Eidsberg
10:00 - 15:00

distrikts grisen, jordbruksforhandlingene....

Våre samarbeidspartnere