Hvordan kan vi tilpasse plantemateriale, dyrkingspraksis, jordarbeiding og gjødsling til endrete klimaforhold?  Hvordan kan økt kunnskap i jord- og plantekultur bidra til forbedret agronomisk praksis og økt matproduksjon? Markdagen vil vise fram dagens forskning ved NMBU knyttet til AGROPRO. Les mer i vedlagte program. Det er også vedlagt veibeskrivelse.  

Dersom du ønsker lunch - påmelding til anne.uhlen@nmbu.no

Markdag: Kontaktpersoner: 

tore.krogstad@nmbu.no  telefon: 67231850 Institutt for miljøvitenskap (IMV) ved NMBU

Anne.kjersti.uhlen@nmbu.no  telefon: 67232814 Institutt for plantevitenskap (IPV) ved NMBU

Prosjektleder AGROPRO:  Lillian.oygarden@nibio.no   tlf 91684113