Temaer for kvelden er:

• Jordpakking

• Aktuelle problemstillinger i kornåkeren

• Økologisk jordbruk

• Jordarbeiding til høstkorn

• Integrert plantevern

Dessuten:

• Aktuelle bondelagssaker

• Aktuelt fra kommunen, Fylkesmannen og Vannområdet

Pizza -servering

Vel møtt til en hyggelig og nyttig kveld!

Kontaktpersoner for arrangementet:

Karl Martin Møgedal: tlf. 924 86 958

Ole Petter Aarnes: tlf. 971 77 263