Landbruksakademi for ungdomspolitikerne

Lørdag
31
jan
Busstur i Østfold

Ungdomspolitikerne i Østfold drar på rundtur i eget fylke, sammen med Østfold Bondelag, for å lære mer om landbruk, landbrukets betydning for sysselsetting og mangfoldet av produksjoner i eget fylke. Også kalt Landbruksakademi.

Våre samarbeidspartnere