KURS – PRAKTISK HMS-arbeid.

Oppstart (del 1 ) 8. november kl 18.30

Sted: Løkenveien 4, 1811 Askim

Foreleser: Randi Finstad Sand

Pris: Medlemmer av HMS-tjenesten kr 1. 900,-, ikke medl. kr. 3.000,-.  Deltager nr 2 fra samme virksomhet kr. 1.300,-.

Enkel servering.

Kurset er 3-delt , i alt 12 timer

Del 1: 3 timer med lærer

Del 2: E-læring, egenstudie

Del 3: Gårdsvandring med lærer

Påmelding: Randi Finstad Sand mob: 90914215, e-post: randi.finstad.sand@lhms.no 

Innen 28.10.2016