Formålet er å gi kursdeltagerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant på en lovlig og hensiktsmesssig måte. Kurset tar bl.a. for seg skiltforskriftene, risikovurderinger, forskjellig varslingsutstyr – og hensikten med riktig varsling og sikring av området. Kursdetagerne skal i løpet av kursdagene utarbeide forslag til skiltplan og søknadspapirer.