Invitasjon finner du her.

Påmelding fortløpende og innen 22.10 til:

Lisbeth Svendsby, e-post lisbeth.svendsby@bsfstudie.no telefon 69 89 81 55 (onsdag), mobil 913 13 336