Den 30. januar 2017 inviteres grøntprodusenter og produsenter av frukt og bær til idéverksted sammen med forskere, rådgivere, representanter fra offentlig sektor og bedrifter. Dette vil være en møteplass for å diskutere idéer og problemstillinger, og utvikle disse til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Samlingen holdes på Quality Hotel Sarpsborg.

Det legges opp til en uformell form, hvor foreslåtte tema fra næringa som er formidlet i forkant presenteres kort og diskuteres. Gjennom denne samlingen er det et mål at næringen skal få presentere sitt forsknings- og utviklingsbehov og bidra med innspill til forskere som kan søke om større bransjeprosjekter, eller utvikle egne idéer til innovative løsninger.

Arrangør er Grønn forskning Oslofjorden, et treårig prosjekt som har som hovedmål å bidra til innovasjon og ny kunnskap i landbruket i Oslofjordregionen. Årets samling arrangeres i samarbeid med Oslofjorden Frukt og Bær.

Påmelding til:

hhetland@nlr.no

Forslag til aktuelle tema meldes til samme mailadresse innen 15. januar.