Hvordan organisere jakt på gås?

Torsdag
13
aug
Bøndenes Hus i Råde
19:00 - 22:00

Fagmøte med orientering om veileder for grågåsjakt. Innledning ved Pål Sindre Svae, Utmarksavdelingen i A/Ø. Utmarksavdelingen forteller om hvorfor og hvordan gåsejakta bør organiseres og tilrettelegges for å oppnå et høyest mulig uttak. Vi kan redusere skadene i landbruket ved å tilby tilrettelagt jakt på gås på innmarka. Gåsejakta krever en høyere grad av tilrettelegging, da jakten ofte foregår tett på folk og bygninger. Det er viktig at grunneieren tar tak i organisering av jakten på gås, for slik å oppnå et effektiv, sikker og forutsigbar jakt. Utmarksavdelingen har lang erfaring med organisering av jakt og tilrettelegging. Bøndenes Hus i Råde 13. august 2015 kl. 19:00-21:30.

Våre samarbeidspartnere