Påmelding sendes på e‐post til balkegard@gmail.com innen 25. august 2016.  Påmeldingsavgift kr. 200,-  innbetales til kontonr.: 9365 20 52086. Med vennlig hilsen Tormod Kase, Balke Gård Låvestua, mobil 45185251.