Autorisasjonskurs for personer som skal bruke, kjøpe eller selge plantevernmidler. Obligatorisk. Kurset går over 3 dager; 19., 20. og 21. mars 2018, fra kl 11.30 til 18.30. Dag to er obligatorisk praksisdag. Deltagere får nærmere informasjon. Bøker kjøpes første kursdag, kursleder har med disse. De faktureres i etterkant. På dette kurset vil deltagerne få middag på kurset. Kursprisen innbefatter undervisning i teori og praksis, 3 middager og eksamensavgift. Eksamen må bestås siste dag, for å få beviset.

Påmelding her