GirlPower

Studieforbundet Næring og Samfunn Østfold, i samarbeid med Østfold Bygdeungdomslag, inviterer jenter som har odel, kunne tenke seg å ta over gården eller har en interesse i landbruket til kurset GirlPower. For jenter fra 16 år og oppover.

Det vil bli arrangert 4 kurskvelder over en lenger periode og alle kurskveldene varer fra 18.00 -21.00 Vi får hver kveld besøk fra jenter som inspirerer oss med egne erfaringer og forteller mulighetene jenter har! På alle kurskveldene vil det bli servert varm mat.


Kurskveld 19.10.17, Bamsrudlåven i Eidsberg
Ida og Elin Klufterud, Bamsrudlåven
Anne-Marit Næss, informasjon om odelslov, konsesjonslov mm.
Kristin Ianssen, svinebonde fra Eidsberg.

Kurskveld 16.11.17, Levende Landliv i Fredrikstad
Ragnhild J. Nesset, Levende landliv
Hedda Kortnes, Bøensætre i Øymark
Ragnhild Duserud, bonde og odelsjente fra Eidsberg

Kurskveld 15.2.18, Bestemor Lillys kjøkken på Eng gård i Våler
Therese Kiserud, Eng gård, Våler
Marthe Bogstad, bonde og odelsjente fra Kløfta
Marthine Unnerud, odelsjente fra Spydeberg

Kurskveld 15.3.18, Østgaard i Halden
Nina Garder, Østgaard, Halden
Ida Marie Ruud Stemmedalen, informerer om 4H gårder og litt til.
Kirsti Solbrekke Ingebrigtsen, coach, leder oss til en god beslutning.

Påmelding innen 12.10.2017 til Ellen@naeringogsamfunn.no
Legg ved navn, adresse, fødselsdato, mobil og mail.
4 kurskvelder med varm lokalmat koster 1500 kr

Vi håper på å se DEG! Velkommen!