Har du spørsmål om medlemskontingenten? Er kontingenten feil, grunnet endringer i produksjonsgrunnlaget eller at gården er solgt? Ønsker du å melde deg ut? Skal du melde om et dødsfall? Send din henvendelse på epost til ostfold@bondelaget.no. Haster det, kontakt Norges Bondelag på tlf. 22 05 45 00.

Andre henvendelser rettes på epost til ostfold@bondelaget.no, eller ta kontakt med oss når vi er tilbake i uke 9.

Hastesaker bes meldes via SMS til organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen