Østfold Bondelag inviterer spesielt agronomelever fra Kalnes og Tomb videregående skoler, bygdeungdom og unge bønder i Bondelaget til denne samlingen.

Det blir besøk av Marthe Bogstad som skal fortelle om det å satse som ung bonde, Anja Fyksen Lillehaug som jobber med dyrevelferd og -helse i Norges Bondelag skal si noe om hva god dyrevelferd egentlig er. I tillegg kommer Østfold Bygdeungdomslag som skal fortelle om hva som skjer i BU. Kanskje vanker det en konkurranse og premier. Det blir i hvertfall matservering og god stemning! *Forbehold om endringer i programmet.

Gratis deltagelse. Men krever påmelding innen fredag 24. august. Meld deg på her: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5236323&sid=2MG0LCq5Ff