Førstehjelpskunnskap er nyttig i mange sammenhenger, ikke minst i dagens arbeidsliv. Det bør være en naturlig del av det systematiske HMS-arbeidet i enhver bedrift.
Kurs i førstehjelp baseres på Norsk Førstehjelpsråd ’s (NFR) prinsipper og metodikk, og har som mål at enhver arbeidstaker skal føle seg trygg på å kunne yte førstehjelp dersom «ulykken» er ute.
Hvert kurs tar 2.5-3 timer, maks 16 personer per kurs. Dette grunnet praktisk del hvor alle deltagere skal trene på hjerte-lungeredning på øvningsdukker hvor instruktør veileder under øvelsen
Hovedtema i et grunnleggende førstehjelpskurs er:

* Søk hjelp på riktig sted
* Undersøkelse av hjelpeløs person
* Hjerte-lungeredning
* Fremmedlegeme i halsen
* Akutt livstruende sykdom
* Opptreden på skadested
* Førstehjelp i det daglige

Spesielt viktig for de som har Inn på tunet virksomhet å oppdatere seg på dette, og også de som har ansatte har krav på seg til å jevnlig gå førstehjelpskurs. Førstehjelp er ferskvare!

Pris for dette kurset er 950,- per pers. Faktura sendes i forkant av kurset.
Påmeldingsfrist: 13. nov 2017.

Påmelding til Studieforbundet Næring og samfunn Østfold
v/ Ellen Skauen Ruud
Mail: Ellen@naeringogsamfunn.no
Oppgi: Navn, adresse, fødselsnummer, mobilnummer og mailadresse.

 

Les mer