Felles ledersamling for lokale tillitsvalgte i Akershus og Østfold Bondelag

Fr-Lø
20-21
nov
Tanumstrand, Strømstad

Fylkesstyrene i Akershus Bondelag og Østfold Bondelag har valgte å avholde felles samling for lokale tillitsvalgte til høsten.

Våre samarbeidspartnere