Fagmøte "Utenlandsk arbeidskraft - Bonden som arbeidsgiver" med hovedvekt på grønt/frukt og bærprodusenter

Onsdag
31
jan
Bøndenes Hus, Råde

Arrangør grøntutvalget i Østfold og Akershus

Våre samarbeidspartnere