Fagmøte grovfor til hest

Onsdag
12
mar
Bjerke Travbonde, Oslo
00:00 - 11:31

Det arrangeres fagdag med tema grovfor til hest på Bjerke Travbane i Oslo, med Nils T. Bjørke som en av innlederne 12. mars 2014.

Våre samarbeidspartnere