Program for fagdagen:

09.00  Oppmøte og kaffe

09.15  Bioenergi og gårdsvarmeanlegg v/ Håvard Midtskogen

11.30  Lunsj

12.15  Hvordan var veien frem til ferdig anlegg? Erfaringer fra et nybygd flisanlegg.

12.30  Presentasjon av firmaer og demonstrasjon av flisfyringsanlegg

13.30  Tilskuddsordninger gjennom Bioenergiprogrammet v/ Innovasjon Norge

14.00  Oppsummering og avslutning.

Påmelding innen 6. april til ostfold@skogselskapet.no eller Ole-Chr. Løchen, tlf. 41904617