Østfold Bondelag ønsker at alle får en god eierskifteprosess gjennom gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog. Et kurs som dette er en god start.

De aller fleste ønsker åpenhet i familien i forbindelse med et generasjonsskifte på gården. Å bli inkludert og få informasjon som gjør at alle forstår hva som skjer, kan bidra til å rydde vekk mange misforståelser. Et kurs om eierskifte gir denne muligheten. Deltagere som har hatt med seg flere i familien, spesielt partnere, men gjerne også søsken, opplever at de får et større utbytte av kurset.

I første omgang åpnes kurset for bønder og kommende bønder i Østfold, men ser vi at det blir plass til flere vil vi også åpne for andre.