Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp. Ut fra dette kan bonden kartlegge muligheter for reduksjon av klimagassutslipp og karbonbinding på gården sin. Målet er at flest mulig tar denne i bruk, slik at vi sammen kan gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig. 

Kurset arrangeres av Østfold Bondelag, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Indre Østfold kommune. 

Det tilbys to digitale introduksjonskurs: 

  • Tirsdag 2. februar, kl. 13.00 - 15.30
  • Onsdag 3. februar, kl. 19.00 - 21.30

Du trenger PC/nettbrett, god nettilkobling og hodetelefoner/øreplugger. Påkoblingslenke til kurset sendes pr epost i forkant. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette. 

Påmelding innen 29. januar: Klikk her for å melde deg på. 

På kurset får du en innføring i:

  • Landbrukets klimaplan, hvorfor vi trenger en klimakalkulator og hva den gir oss av informasjon v/ Østfold Bondelag
  • Introduksjon til klimakalkulatoren. Hvordan komme i gang og bruke kalkulatoren? Demonstrasjon v/ Inga Holt, Norsk Landbruksrådgiving
  • Aktuelle klimatiltak innen korn-, svin- og melkeproduksjon v/ Inga Holt, Norsk Landbruksrådgiving, Eli Gjerlaug-Enger, Norsvin, og Solveig Goplen/Sverre Wedum, Tine.
  • Hvilke virkemidler finnes? v/ Hilde Riddervold Enger, Indre Østfold kommune

Les om landbrukets klimakalkulator her.