Bioforsk melder om: Planleggingen av Bioforsk-konferansen 2014 pågår for fullt og det er på tide å ønske gamle og nye deltagere hjertelig velkommen tilbake til Scandic Hotel Hamar.

Konferansen vil bære preg av at det er 125-års jubileum for den moderne planteforskninga i Norge. Vi vil se litt på historien, men framfor alt vil vi se framover.

Vi jobber for å få til en spennende paneldialog den første dagen der viktige premissleverandører på politisk side i norsk landbrukspolitikk de siste tretti årene møter representanter for landbruksnæringa. Hvordan ser vi oss framtida for norsk landbruk?

Bioforsk-konferansen 2014, vil som tidligere konferanser, bære preg av de temaene som til enhver tid står på dagsorden innenfor norsk landbruk. Vi fokuserer på produksjonssida, både med et agronomisk utgangspunkt, men også med utgangspunkt i Forskningsrådets satsning gjennom Bionær-programmet.

I år setter vi et særlig fokus på matsikkerhet, vannspørsmål og klimaendringer – viktige temaer knyttet til Bioforsk sitt internasjonale engasjement. Vi kan love både norske og internasjonale foredragsholdere.

Det blir som vanlig  egne sesjoner for de viktigste produksjonene: korn, potet, grovfôr og økologisk. Det blir også en egen utstilling av vitenskapelige plakater.

For første gang vil vi i år sette fokus på norsk husdyrproduksjon. Siden det ikke er noe eget husdyrsforsøksmøte i 2014 har vi inngått et samarbeid med Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) om en egen husdyrsesjon i Bioforsk-konferansen.

Det endelige programmet vil være klart i slutten av november. Vi kommer ikke til å sende ut trykte invitasjoner i år, men  alle som mottar denne e-posten vil motta invitasjonen på e-post når den er klar. I tillegg vil det bli lagt ut informasjon på konferansen sin hjemmeside: www.bioforsk.no/bfk samt på våre Facebook-sider.

Mer om konferansen finner du på: http://www.bioforsk.no/bfk

Du kan også følge oss på sosiale medier: http://facebook.com/Bioforskkonferansen  http://www.twitter.com/bioforsk