Temaer som omhandles på kurset:

1. Kompetanse, omverden og risiko

2. Bedriftsledelse

3. Mennesker som ressurs

4. Økonomi

5. Veien videre

Kurs 1: Solhuset, Slitu

Onsdag 27/11, 4/12, 8/1, kl 18.30–21.30.

Kurset avsluttes 25.-26. januar på Landbrukshelga Rømskog

Kurs 2: Kihl Gård, Råde

Torsdag 28/11, 5/12 og 9/1 kl 18.30 – 21.30.

Kurset avsluttes 25.-26. januar på Landbrukshelga Rømskog

Pris: 2 200,- + overnatting på Landbrukshelga, Rømskog Spa og Resort

Innledere:

Torbjørg Kylland: Regnskapsfører/rådgiver, driver egen praksis som økonimisk rådgiver for lokalt næringsliv, bl.a. med generasjonssikfte i landbruket. 

Lars Kjuus: Rådgiver hos Romerike Landbruksrådgivning, allsidig bakgrunn fra landbruket og innehar en bred kompetanse både innen økonomi og praktisk landbruk.

Påmelding innen 1/11-13:

Turid.eibakk@bsfstudie.no, 97 63 07 98

Lisbeth.svendsby@bsfstudie.no 91 31 33 36