Våren nærmer seg med raske skritt. Og plutselig er dagen der da jorda er lagelig for å starte opp våronna. Men før det er det mye som skal være på plass. Mye nedbør kan medføre utvasking og jordsmonnets verdier kan forandre seg. Er det lenge siden du tok jordprøver sist? Gjødslingsplan skal legges deretter. Ligger den klar? Har du klart for deg hvilke gjødselslag som er riktig å bruke, både verdimessig og økonomisk? Inga vil gi oss informasjon og råd om hvordan dette kan planlegges og gjennomføres. Enkel bevertning. Velkommen! Hilsen styret i Aremark Bondelag.