Påmelding til; Hanne Fosser, Stiftelsen Fyrlykta Tlf 48 95 47 74 Hanne.fosser@fyrlykta.no Stiftelsen Fyrlykta ble etablert i Norge i 2011. Vi har hovedkontor i Fredrikstad, men med virksomhet og familie‐ og beredskapshjem utover hele landet. Stiftelsens drift er sikret gjennom en avtale med det statlige barnevernet. www.fyrlykta.no 

Program: