Oppland Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag er et av de 18 fylkeslagene i Norges Bondelag, og i vårt fylke er vi i dag ca 5.500 medlemmer.

Oppland Bondelag er et arbeidsorgan for Norges Bondelag, og arbeider etter Norges Bondelags formålsparagraf, som er:

”Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke yte økonomisk støtte eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier.
Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn.”

I Oppland er det 33 lokale bondelag. Det er gjennom stor tilslutning og aktive lokal- og fylkeslag at Norges Bondelag kan få ressurser og tyngde til å bli den næringspolitiske organisasjonen som norske bønder trenger for å sikre levende bygder og en god framtid for norske bønder.

 

Vil du vite mer, ta kontakt

 

Dette skjer i Oppland Bondelag

Tirsdag
04
februar

Styremøte

Honne Hotel og Konferansesenter, Biri
Onsdag
04
mars

Styremøte 4. mars 2020

Glommen Mjøsen, 5. etg.
Onsdag
18
mars

Årsmøte i Oppland og Hedmark Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere