Oppland Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag er et av de 18 fylkeslagene i Norges Bondelag, og i vårt fylke er vi i dag ca 5.500 medlemmer.

Oppland Bondelag er et arbeidsorgan for Norges Bondelag, og arbeider etter Norges Bondelags formålsparagraf, som er:

”Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke yte økonomisk støtte eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier.
Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn.”

I Oppland er det 33 lokale bondelag. Det er gjennom stor tilslutning og aktive lokal- og fylkeslag at Norges Bondelag kan få ressurser og tyngde til å bli den næringspolitiske organisasjonen som norske bønder trenger for å sikre levende bygder og en god framtid for norske bønder.

 

Vil du vite mer, ta kontakt

 

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
01
desember

Årsmøte Oppland Bondelag / Konstituerende årsmøte Innlandet Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere