Medlemsverving
Send SMS med kodeord BONDE og teksten "navn" "telefonnummer" samt "vervet av" til 2030 eller klikk på Kontakt oss øverst på denne siden og fyll inn kontaktskjema. Potensielle medlemmer vil bli kontaktet i løpet av tre dager.

Oppland Bondelag er et arbeidsorgan for Norges Bondelag, og arbeider etter Norges Bondelags formålsparagraf, som er:

”Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke yte økonomisk støtte eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier.
Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn.”

I Oppland er det 33 lokale bondelag. Det er gjennom stor tilslutning og aktive lokal- og fylkeslag at Norges Bondelag kan få ressurser og tyngde til å bli den næringspolitiske organisasjonen som norske bønder trenger for å sikre levende bygder og en god framtid for norske bønder.

 

Vil du vite mer, ta kontakt