Nytt tilbud for voksne som ønsker agronomutdanning høsten 2012!

Det har vært stor interesse og oppslutning om den nye agronomutdanninga for voksne i Oppland. Fylkeskommunen har nå vedtatt at det blir tilbudt oppstart for en ny gruppe høsten 2012, og allerede før kunngjøring av tilbudet er det mange som har meldt seg interessert! Dette står i stor kontrast til de utfordringene landbruksnæringa har hatt den senere tid når det gjelder rekruttering og utdanning.

 

Fylkespolitikerne er positive til tilbudet 

- Det er utrolig gledelig at vi har truffet i så stor grad med tilbudet vårt. Dette viser en optimisme i næringa og er svært positivt for landbruket i Oppland. Med de kullene som nå er gjennomført eller satt i gang, har vi gitt over 1% av gardbrukerne agronomkurs. Dette er en bra start sier fylkespolitiker Kjetil Lundemoen (A) i en pressemelding fra Oppland Fylkeskommune. 

Mange tar over gardsbruk i voksen alder, og har gjerne en annen utdanning i bunn. Gjennom voksenagronomutdanninga har Oppland fylkeskommune lagt til rette for et tilbud der deltakerne kan få den kompetansen de trenger, samtidig som de kan være i jobb.

Utdanninga kom i gang som en del av RULL- prosjektet (rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket), og interessen for tilbudet gir signaler om at dette har vært en riktig satsing! Dette bekrefter også deltakerne på utdanninga.

Lars Flatla, 29 år fra Lunner, tar voksenagronomutdanninga fordi han er interessert i jordbruk og gardsdrift, og skal overta familiegarden om noen år: «Utdanninga anbefales fordi det er matnyttig for alle som er nysgjerrige på landbruk, eller har planer om å bli gardbrukere i framtida. Og fordi det faktisk er mulig å ha full jobb utenom utdanningen. Det er nok mange som har prioritert annen utdanning foran landbruksutdanning de siste årene, pga. noe dystre vilkår i landbruket. Men når marginene blir mindre mener jeg det er desto viktigere å ha et grunnlag i bunn for å lykkes i et tøft marked».

Hanne Bergesen, 40 år bosatt på Sør-Fron, var deltaker på det første kullet med Voksenagronomer som var ferdige våren 2011: «Agronomkurset for voksne er absolutt noe jeg anbefaler andre å ta fordi kunnskap sammen med erfaring gir deg en bevissthet om sammenhengene i det å drive gard. Kunnskap om de små detaljene kan være det som er utslagsgivende for om du lykkes eller ei. Samtidig er vi i landbruksnæringen avhengig av politisk vilje til å utøve yrket som matprodusent og da er det viktig for den enkelte gardbruker å forstå at garden er en del av et hele som må og kan fungere under to premisser: 1.»Matproduksjon er ikke for amatører» (sitat BU) og 2. Vi må stå sammen som matprodusenter og vise at vi faktisk fyller visse verdier som samfunnet trenger og etterspør».

Her fra åpningen av voksenagronom på Valle høsten 2011.

 

Kontaktpersoner: Fylkespolitiker (A), Kjetil Lundemoen, tlf. 990 31 512 Prosjektleder for RULL, Sissel By Ingvaldsen, tlf. 61 28 93 36. Leder for Karrieresenteret Opus Nord-Gudbrandsdal, Torild S. Weikle, tlf. 905 71 203.

Se også Norges Bondelag styrevedtak om krav til kompetanse innen produksjon og drift her.

Du kan også lese mer på fylkeskommunens nettsider.