Viktige saker fra Opplandslandbruket på Bondetinget

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Beredskapsplan på gardsnivå, mjølkekvoter, rovdyr, innsekter, stølsdrift og samvirke. Dette er temaer som var oppe på Bondetingets talerstol fra Opplandsdelgatene.

Her er glimt fra innleggene til Opplandsdelegatene på talerstolen under årsmøtet i Norges Bondelag:

 

Behov for bedre beredskap og mer risikostyring

Vi har fjorårets tørkesommer forsatt i minne selv om det ser bedre ut i år. Men det er grunn til å tro at det blir flere år med flom og/eller tørke - mer ekstremvær, sa Anders Formo på Bondetinget.

Vi må tenke mer på beredskap/risikostyring. Det som er problem for enkeltbønder, blir fort et problem for alle. Vi får redusert matproduksjon, større kostnader og erstatningsutbetaling, med andre ord et samfunnsproblem.

På gardsnivå bør vi sette opp en risikoprofil i egen drift. Er vi utsatt for flom/tørke? Er vi avhengig av innkjøpt fôr? Målet med denne profilen er å redusere risikoen i egen drift, og se på hvilke tiltak vi bør tenke på. Er det muligheter å investere i vatningsanlegg, hvordan er grøftetilstanden?

Norsk Landbruksrådgiving bør gi et rådgivningstilbud på dette, og Bondelaget kan gå i bresjen.

I Sel og Vågå legger vi beredskap inn i landbruksplanen med blant annet å kartlegge sterke og svake punkt. Kommunen skal ta landbruket med i kommunalt planlegginsarbeid. Målet er å sikre matproduksjon lokalt.

På regionalt/nasjonalt nivå er det viktig med virkemidler/investeringsmidler for vatningsanlegg og grøfting. Det må jobbes for tiltak i vassdrag for at vatnet skal få plass uten at det går ut over jordbruksarealer! Nå er det svært vanskelig å få ta ut masse som er lagt igjen i elveløp. NVE bør igjen in som en samarbeidspartner i dette arbeidet. Det må jobbes politisk for å få jordbruksareal opp igjen på prioriteringslista!

Det må unngås vern/fredning i elvene som er utsatt for oppfyllig av masse.

I bunn og grunn dreier dette seg om å forberede seg på mer ekstremvær og gjøre tiltak for å sikre framtidig matproduksjon, sa Anders Formo.

 

Alle med mjølkekvote må betale for overproduksjon

Anders Hole Fyksen tok for seg mjølkekvoteproblematikken i sitt innlegg på Bondetinget:

Vi kan ikke fortsette å la garder med mjølkekvote, som ikke har mjølkeku, få inntekter fra mjølkeproduksjon. Næringa må betale overproduksjon sjøl. Uansett om overproduksjonen skal reguleres med forholdstall eller oppkjøp, koster det penger, og det må også kvoteutleiere være med å betale. Vi forventer at jordbruket, sammen med Tine, kan enes om et godt utgangpunkt før de kommende forhandlingene. Det er viktig at vi får tiltak som sikrer oss med ku minst mulig ulempe. Usikkerheten rundt høstens kommende mjølkekvoteforhandlinger brer rundt seg nå om dagen.

Når kapitaltilgangen skal bestemme hvor mjølkeproduksjon skal foregå, og ikke ressurgrunnlaget på hver enkelt gard, da gir det oss store utfordringer. Alle med mjølkekvote (også de som leier ut kvota) skal være med å betale for overproduksjon!

Anders Hole Fyksen og Anders Formo under Bondetinget

 

Prisgitt karene i skalkhatt

Bjørn Magnus TordholBjørn Magnus Tordhol ga Bondetinget et historisk tilbakeblikk: Det er i de harde 30-årene: Gardbruker Iver Lo har reist til Kjøtthallen i Oslo med slakt. Det er mange selgere, mange dyr. Støy, ståk og handel. Men gårdbrukerne, som er kommet fra mange kanter av Østlandet, er fullstendig prisgitt karene i skalkhatt som går rundt og skambyr på dyrene. Den unge gårdbrukeren fra Nord-Fron blir etter hvert så arg at tårene presser på. Det er ren utbytting, regelrett ran: Skal han få solgt, må han nærmest gi fra seg grisene.

For å gjøre historien kort, endte den bitre turen med at Iver Lo, i 1945, tok initiativ til slakteriorganisasjon i Nord-Gudbrandsdalen. Bjørn Magnus var klar på viktigheten av samvirke som en svært egnet organisasjonsform for bønder. Karene i skalkhatt i dag finner vi i Coop, Rema og NorgesGruppen.....

Hele historien fra Fron Historielag kan du lese her.

 

 

Der det er beitedyr, skal det ikke være rovdyr!

Kristina Hegge på talerstolenEn engasjert landbruks-og matminister Olaug Bollestad holdt tale under Bondetinget i dag. Fylkesleder Kristina Hegge fulgte opp med direkte spørsmål til ministeren om hva hun vil gjøre nå, når vi opplever stadig større problemer med å få tatt ut skadedyr i beiteområder. Bjørn er i beiteområder og vi får avslag på å ta de ut. Dette handler om dyrevelferd og bærekraftig matproduksjon, mener Kristina. Ministeren svarte klart på dette med: "der det er beiteområder, skal det IKKE være rovdyr".

 

 

 

 

Innlandets mangfold og polinerende insekter

Ole Kristian OldreOle Kristian Oldre og Bjørnhild Kihle var på talerstolen med henholdsvis Innlandets mangfold og polinerende insekter på agendaen.

Vi blir snart Innlandet Bondelag. Fra flate jorder og klimatiske forhold for å kunne dyrke korn, potet og grønnsaker til høyereliggende strøk som Valdres og Gudbrandsdalen. Der er reiselivet go landbruket de viktigste bærebjelkene for distrikts-Norge. Utmarks- og beiteressursene er særs viktig, og vi nå unngå prosesser slik fylkesmannen startet i høst med å se på supplerende vern, sa Ole Kristian Oldre.

 

 

 

 

Bjørnhild KihleBjørnhild Kihle hadde to replikker. Den ene gikk på viktigheten av å sikre den gode helsa blant polinerende innsekter. Nå truer EUs regelverk dette, med åpning for import av bier. Grunneiere kan si nei til å sette ut bikuber. Dette blir en informasjonsjobb for Norges Bondelag, sa hun.

Hun var også innom det gode merket Nyt Norge. Dette må deles ut og kommuniseres i mye større grad. Folk vet ikke hva de kjøper. Her må vi hjelpe til sier hun.

 

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

God jul og godt nytt år

Vi ønsker medlemmer og samarbeidspartnere ei riktig god jul og godt nytt år. Kontoret er stengt i romjula.

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Stå bedre rustet mot uvær

Hvordan er du forberedt på utfordringer som dukker opp på garden og i drifta di? Beredskap og risikovurdering på gardsnivå og i lokallaget var, sammen med klima, hovedtemaer for ledermøtets første dag.

Anders Formo og Selsvollene

Nortura Otta - kan det satses på ei breiere plattform?

Engasjementet rundt Norturas anlegg på Otta er stort og det gjer inntrykk. Finst det andre måtar å skape meirverdi i matproduksjonen på enn berre å konkurrere med butikkane sine merkevarer, spør Anders Formo, 1.vara i fylkesstyret og Norturaeigar.

Potetåker

Svært vanskelig sesong for mange potetprodusenter

Onsdag var fylkesleder Kristina Hegge, styremedlem Bjørnhild Kihle og org.sjef Ola Råbøl på rundtur på Toten for å få et innblikk i hvordan situasjonen er for mange grønt- og kornprodusenter etter en vanskelig vår og høst.

Kua gjennom Mayrhofen

Seterbrukerne feiret med folkefest

Fylkesstyret har besøkt Bayern og Tyrol. Kronen på turen var «Almabtrieb» - folkefesten i landsbyen Mayrhofen, der kua kom ned fra sætrene, gikk storpyntet gjennom hovedgata og hjem til gardene i og rundt landsbyen.

Årsmøter i lokallagene 2019

Lokallagene skal gjennomføre årsmøter innen utgangen av oktober. Lesja og Lesjaskog Bondelag er først ute med årsmøte 14. oktober, mens Nord-Fron og Ringebu Bondelag avslutter det hele med årsmøte 31. oktober.

Eggen Gardsysteri vant Innlandets Matpris

De har 20 melkekyr i fjellbygda Vingelen i Tolga, og produserer ost som har fått internasjonal gullmedalje. I år ble Eggen Gardsysteri stemt fram som vinneren av Innlandets Matpris. En strålende glad Ola Eggen mottok den gjeve prisen på Midt i matfatet på Hamar søndag.

Innlandets Matpris 2019 - finalistene er klare!

Over 50 kandidater ble nominert til Innlandets Matpris 2019. Fire finalister er nå klare, og innen 17. september kan du stemme fram din favoritt. Bondelaget og Sparebank1 Østlandet står bak prisen som går til en god ambassadør for landbruket, lokale råvarer og kortreist mat.

NHO, LO og Bondelaget tok politikere med på grønn Innlands-busstur

40 fylkespolitikere, 4 poster på programmet og 4 tydelige felles budskap fra NHO Innlandet, LO i Oppland, LO i Hedmark, Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag. Mye nytte i å dra på busstur med fokus på grønn næring og vekst i det nye Innlandet i innspurten av valgkampen - og nå er NHO på banen med jordvernengasjement.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Tirsdag
04
februar

Styremøte

Honne Hotel og Konferansesenter, Biri
Onsdag
04
mars

Styremøte 4. mars 2020

Glommen Mjøsen, 5. etg.
Onsdag
18
mars

Årsmøte i Oppland og Hedmark Bondelag

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere