Viktig informasjon ved flomskade

Av Ola Råbøl,
  • Tips en venn om denne siden

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Når skaden har skjedd

Ved skade, eller mistanke om skade, er det svært viktig å sørg for god dokumentasjon. Ta bilder og gjør notater. Gjør det du kan for å forhindre ytterligere skader. Deretter må du melde fra om skade så raskt som mulig. Det er  to ordninger som er aktuelle i forbindelse med naturskade på dette tidspunktet på året: Privat forsikring og naturskadeordninga. 

 

Privat forsikring

Bygninger, innbo, maskiner og utstyr som er forsikra mot brannskade er også forsikra mot naturskade. Rundballer er forsikra mot naturskade dersom du har vareforsikring. Dersom du har fått en naturskade på forsikra eiendom og/eller løsøre, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap så fort som mulig. Forsikringsselskapet vil da kontakte takstmann.

 

Naturskadeordninga

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom ei vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikra. Skader på jordbruksareal, veier og jordbruksarealer omfattes av naturskadeordninga. Du er selv ansvarlig for å innhente takst og anbud.

Meld skaden til Landbruksdirektoratet innen 3 måneder. https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

Les også: Mer om naturskadeordninga
 

Egenandeler

Erstatningsordningene kompenserer ikke de økonomiske tapene fullt ut. Erstatninga dekker kun gjenoppretting til opprinnelig stand.
Ved utbetaling av naturskadeerstatning fra forsikringsselskapet skal det betales en egenandel på kr 8000. Ved erstatning fra naturskadefondet trekkes det en egenandel på 30 prosent opp til kr 100 000, og 15 prosent av den delen som overstiger kr 100 000.

 
Oversvømte voller ved Fåvang. Foto Ola Råbøl


Flomveileder fra Norges Bondelag

Norges Bondelag har utvikla en egen flomveileder. Målet med denne veilederen er å formidle kunnskap, råd og tips som kan forhindre og håndtere nedbørskader i åker og eng i kulturlandskapet. Den gir en oversikt over lover og forskrifter som gjelder på dette området, hvilke aktører som arbeider med dette temaet, og formidler lokale erfaringer fra flom og fra arbeid med å forebygge flom og flomskader.
Vi anbefaler våre medlemmer til å sette seg inn i denne veilederen for å forebygge flomskade på lengre sikt. 

Veilederen ligger her: Flomveileder. En veileder for håndtering av flom og overvann i landbruket

Gode muligheter med innenlandsk arbeidskraft

Vi skal bygge et godt miljø med en miks av utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft. Vi skal opprettholde matproduksjon, og dette skal bli moro. Men skal vi få det til, må myndighetene hjelpe til, sier grøntprodusent Per Odd Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Lunner Bondelag - årets lokallag

Lunner Bondelag er kåret til årets lokallag i Oppland for 2019. Lunner og Vestre Toten er fylkets beste ververe, og Fåvang hedres som årets influenser. Offentliggjøringen skjedde under et telefonmøte i går kveld.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Mandag
02
november

Skattekurs 2020

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
08
desember

Møte for nye lokallagsledere

Mjøsen Skog, 5. etg.

Våre samarbeidspartnere