Regjeringa må konkretisere ytterlige formuleringer om at ressursene må tas i bruk der de finnes, og at økt matproduksjon i stor grad skal gjøres på grovfor og beite. Jordbruket må få en økonomi som gjør at disse måla oppfylles, sa Gro Lundby til Regjeringa i går.

Mer om møtet og selve talen kan du lese på Fylkeskommunens hjemmeside:

http://oppland.org/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Nyheter-Naring/--Vi-ma-styrke-lokal-mat--og-landbruksproduksjon/